Publikace

Hranice architektury - Komercializace veřejného prostoru

Ing. arch. Karolína Kripnerová

Kde začíná a končí architektura? Tuto otázku si položil spolek Architekti bez hranic. Spolek, který se zajímá o veřejný prostor a mezilidské vztahy. Vznikl tak projekt diskusních večerů Hranice architektury, který má za cíl přivést k jednomu stolu architekty a také odborníky jiných profesí. Diskusní večery zprostředkují pohled na jedno téma z různých úhlů, nebo naopak z různých názorů vykrystalizuje průsečík. Diskusní večery Hranice architektury jsou otevřeny jak odborné, tak laické veřejnosti. Zapojení publika do diskuse, ať dotazy či názory, je vítáno. Druhý diskusní večer byl na téma Komercializace veřejného prostoru. Jak vnímá veřejný prostor antropolog a jak architekt? Jaký je vliv obchodních center na město? Kde je hranice veřejného a soukromého? To byly otázky, které během diskusního večera Hranice architektury v březnu 2018 zazněly. Pozvání přijali architekta a básnířka Anna Beata Háblová a sociální antropolog Michal Lehečka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten