Publikace

Hranice architektury - Komercializace veřejného prostoru

Ing. arch. Karolína Kripnerová

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten