S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Výpočet činitele denní osvětlenosti

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Kapitola se týká osvětlení - denního osvětlení. Je zaměřena na výpočet činitele denní osvětlenosti

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten