S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Vliv vlhkostního pole na biologické rozrušování zděných konstrukcí

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten