Publikace

AUR14 - Architektura a udržitelný rozvoj

Publikace prezentuje výsledky vědeckého výzkumu doktorandského studijního programu Architektura a stavitelství (do něhož spadají studijní obory Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví a Architektura a stavitelství). Převážná část příspěvků pochází od studentů z Fakulty stavební ČVUT v Praze, v publikaci jsou ale zastoupeny i příspěvky autorů z Fakulty architektury ČVUT v Praze, dále Fakulty architektury STU v Bratislavě, Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Památkového ústavu SR. Podnětné příspěvky a i diskuze konference AUR2014 (architektura a udžitelný rozvoj) vyústily ve snahu o rozšíření, dopracování a prohloubení autorských textů, a to s cílem vydat rozsáhlejší publikaci. Byly připojeny další texty, zejména v sekci věnované industriálnímu dědictví. Kniha se vyprofilovala v tematicky široký přehled výzkumu mladých badatelů, zejména na poli industriálního dědictví, ale i kulturních hodnot krajiny a sídel. Scelujícím tématem všech textů v publikaci je identifikace, metodické hodnocení, evidence a ochrana kulturního dědictví v souvislostech udržitelného rozvoje. Většina příspěvků se týká industriálního dědictví, tématu velmi aktuálního, které bylo prezentováno z nejrůznějších hledisek od klasických historiografických studií až po mezioborové sondy. Úvodní text významného německého památkáře Axela Föhlem má za cíl podpořit mladou generaci výzkumníků, aby rozvíjeli snahy svých učitelů a přicházeli s novými řešeními. Ostatní příspěvky jsou rozřazeny do dvou sekcí. Sekce ochrana kulturních hodnot sídel a krajiny se věnuje velmi aktuálnímu výzkumu na tomto poli a sekce další aktuální otázky památkové péče se zabývá například otázkou managementu v památkové péči či výzkumem nových materiálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten