Publikace

Činnost komise pro ochranu památek XX. století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Článek Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka instruktivně artikuluje problematiku hodnocení, zachování a bourání staveb z 60. a 70. let. a konkretizuje tuto problematiku na konkrétních příkladech. Autoři navrhují v problematice zachování staveb změnit „úhel pohledu“ a odkazují na námět Koolhaase v souvislosti s tím, co vše má být chráněno a co destruováno.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten