S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Činnost komise pro ochranu památek XX. století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Článek Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka instruktivně artikuluje problematiku hodnocení, zachování a bourání staveb z 60. a 70. let. a konkretizuje tuto problematiku na konkrétních příkladech. Autoři navrhují v problematice zachování staveb změnit „úhel pohledu“ a odkazují na námět Koolhaase v souvislosti s tím, co vše má být chráněno a co destruováno.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten