Publikace

Metropolitalny Plan dla Pragi

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Vyžádaná studie autorů Marianny Pančíkové a Oldřicha Ševčíka v polském odborném periodiku MIK uvádí Návrh Metropolitního plánu do mezinárodních souvislostí – zejména se zeměmi V4. Odpovídá na otázky, co Prahu ohrožuje, a co nikoliv, dále rozvádí čtyři principy v konceptu Metropolitního plánu, cíle a specifika jednotlivých úrovní plán, 10 tezí k perspektivám Prahy atd., a především vyzdvihuje vůči minulosti zásadní změnu ve způsobu založení metropolitního plánu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten