Publikace

Chvála rodinného domu a jeho místa v české společnosti.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Teoretická studie Ondřeje Beneše, Jakuba Heidlera a Oldřicha Ševčíka vyhodnocuje místo segmentu rodinného domu a hromadného bydlení v České republice, otevírá téma předpokladů silného zájmu o rodinný dům, odmítá kritiku tohoto trendu, tak jak ji u nás (a nejen pro Českou republiku) formuluje Pierre von Meiss, navrhuje jinou perspektivu při vyhodnocování tohoto tématu. Autoři formulují tezi: opozici rodinného domu a hromadného bydlení nelze zrušit, stejně tak jako nelze zrušit relaci/opozici individum-kolektiv, ale je třeba učinit tuto opozici „schůdnou“ v podmínkách pozdní moderny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten