Publikace

Martin Rajniš – velká architektura mimo mainstream pozdněmoderní doby, čili oč jde a o co může a má jít v soudobé architektuře

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Studie představu první a nejkomplexnější hodnocení místa architekta Rajniše v České republice a navazuje na uznání jeho tvorby na mezinárodní scéně –mj. Global Award for Sustainable Architecture (Paříž, 2014). Autoři studie vyzdvihují „měkké adaptabilní projektování“ a Rajnišovo významné redefinování „ekologické“, „trvale udržitelné“ atp. architektury. Architekt Rajniš je ve vztahu jak k dominujícímu mainstreamu, tak i alternativním směrům radikální – alternativní, ekologická hnutí a aktuální aktivismus jsou z jeho pozice pouze parciální, nedostatečnou odpovědí. Studie odpovídá na otázku, co se odehrává v mainstreamu architektury moderní a pozdně moderní doby: narušení dosahování rovnováhy kultury a techniky. Závěr autorů studie: Rajnišova architektura „vibruje mezi abstrakcí a konkrétností“ a nepřerůstá v technologií zařizovanou architektonickou metaforu. Je to architektura, která se stává v naší době nasycené nejistotami manifestací „živé zkušenosti s prostorem, „přímočarého vztahu s vizuálníma taktilním prožíváním světa“. Studie hodnotí mimořádnou výtvarnou kvalitu jeho architektonických skic.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten