Publikace

Lze jít se sídlišti dál?

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Autorský kolektiv na základě dlouhodobého výzkumu a mezinárodní komparace odpovídá na otázky spojené s perspektivou sídlišť, stability jejich vývoje . Možné transformace sídlišť jsou spojeny na základě široké referenční základny s revizí prostorového, technického a výtvarného uspořádání a standardu s respektem k místu a lidem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten