S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Lze jít se sídlišti dál?

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Autorský kolektiv na základě dlouhodobého výzkumu a mezinárodní komparace odpovídá na otázky spojené s perspektivou sídlišť, stability jejich vývoje . Možné transformace sídlišť jsou spojeny na základě široké referenční základny s revizí prostorového, technického a výtvarného uspořádání a standardu s respektem k místu a lidem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten