Publikace

Dialogy o architektuře, o životě a osudu jednotlivce a o hodnotách a perspektivách v naší současné společnosti.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Dialogy s architekty. Čtyři tematické okruhy, idea (zdroje architektovy inspirace), tvorba (projektování a práce v ateliéru), veřejnost („veřejné mínění“ může ideu projektu stavby podpořit i zničit) a „vlivy“ vstupujeme do vlastního architektova světa. Z toho se rozvíjí podtémata: idea, místo, role zajímavosti projektu, význam teorie pro praxi, krása, vzdělání a praxe, klient („služba zadavateli“, dialog mezi architektem a klientem), skicování/vizualizace/modely, hledání a improvizace, diktát času v projekční práci a realizaci, preciznost, týmová práce, líbivost, výuka architektury, paneláky, digitální navrhování, organičnost, udržitelný vývoj a ekologie, materiály.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten