S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Česká a slovenská architektura 1971-2011. Texty, rozhovory, dokumenty

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Antologie teoretických textů českých a slovenských architektů, historiků a teoretiků architektury je strukturována do 11 tematických celků-kapitol, ke každé kapitole je připojen text významného zahraničního architekta či filosofa. Antologie na téměř 1000 stránkách dokumentuje vývoj teorie architektury v letech 1971 – 2011.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten