S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Krátká "myšlenková biografie" velkého evropského intelektuála

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

„Myšlenková biografie“ intelektuála Karla Marxe provedená R. Hosfeldem postupuje přísně chronologicky – charakterizuje jednotlivé etapy jeho tvorby. Rozkrývá Marxe a jeho dílo v kontextech doby. V centru pozornosti je Marxův způsob porozumění nastupující moderně a odezvy jeho díla v pracích současných ekonomů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten