Publikace

Architekt Ján Stempel čili "radost bydlet"

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Kapitola popisuje principy tvorby Jána Stempela se zaměřením na nejaktuálnější realizace rodinných domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten