S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architekt Ján Stempel čili "radost bydlet"

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Kapitola popisuje principy tvorby Jána Stempela se zaměřením na nejaktuálnější realizace rodinných domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten