Publikace

Drobné perly české architektury – zpráva o trvalých hodnotách všude kolem nás

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

144 typologických staveb a artefaktů; autoři rehabilitují „menšinové žánry“ architektonické typologie a znovu přibližují detaily tzv. velké architektury; mimořádnou kvalitou vynikají fotografie architektonických realizací z dílny Pavla Friče. Publikace obsahuje mapy lokalit, jmenný a věcný rejstřík.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten