Publikace

Architektura a automobil jako fenomén moderní doby

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Publikaci „Architektura ve službách automobilismu“ tvoří 18 studií, rozdělených podle témat: Automobil (mj. automobil-nabídka svobody?, historické studie – Le Corbusier a tatrovka; automobil a reklama), Architektura a automobilismus (mj. garáže, čerpací stanice), Struktura (řešení hromadné dopravy), Současnost. Rozsáhlá fotodokumentace, jmenný rejstřík. Publikace „Automobil, architektura a město“ přináší překlady čtyř zahraničních studií a tématickou fotodokumentaci

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten