Publikace

Fenomén ročenky a česká architektura 2011-12 v pohledu Michala Kuzemenského

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Petr Irinkov

Architekt Michal Kuzemenský hodnotí stavby (celkem 32), realizované v letech 2011-2012, kritériem pro výběr staveb je „architektura na druhý pohled“, architektura vycházející z tradice dané země, respektující „kontext, region, adekvátnost“ a dospívá k závěru: „Čechy a Morava mají výrazně hodnotnější krajinu než soudobou architekturu“.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten