Publikace

Sborník výzkumu "Aplikace inovativních průsvitných materiálů na konstrukce a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí"

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D., Ing. arch. František Novotný

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten