Publikace

Nový pohled na architekturu posledního desítiletí. Interview s Jevgenijem Assem, rektorem nové moskevské školy architektury.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

rozhovor s rektorem Moskevské vysoké školy architektury-MARŠ/MARSCH Je. Assem; tématem je role vertikály ve městě v minulosti a současnosti, otázka práce s kontextem staveb a redefinování role kontextu v informační společnosti, kolosální multifunkční stavby v Moskvě a jejich recepce obyvatelstvem, "zisky a ztráty" architektury v postsovětské architektuře; ochrana památek

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten