Publikace

Více než inventarizace či kronika

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Publikace Petra Kratochvíla přináší hodnocení 30 staveb realizovaných v letech 2000-2010 v České republice; s diagnózou stavu architektury v soudobém světě se spojuje reflexe nad výsledky českých architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten