S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Více než inventarizace či kronika

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Publikace Petra Kratochvíla přináší hodnocení 30 staveb realizovaných v letech 2000-2010 v České republice; s diagnózou stavu architektury v soudobém světě se spojuje reflexe nad výsledky českých architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten