Publikace

Corporeal turn a obrat k obrazu v textech o moderní a současné architektuře.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

texty deseti architektů a teoretiků o současné architektuře přináší různorodé reflexe aktuálního vývoje architektury v prvním desítiletí XXI. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten