S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Corporeal turn a obrat k obrazu v textech o moderní a současné architektuře.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

texty deseti architektů a teoretiků o současné architektuře přináší různorodé reflexe aktuálního vývoje architektury v prvním desítiletí XXI. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten