Publikace

Architektura dětem – instruktážní materiál pro testování edukačního programu pedagogy

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová, Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D.

Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.