Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.