Publikace

Česká architektura let 2000-2010 - inventarizace, kronika, kontexty, imperativy, čili kvantita a kvalita architektury jako výpověď o naší době.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

česká architektura je uváděna do mezinárodního kontextu; v textu se otevírá pět témat - veřejná a soukromá sféra, udržitelný vývoj, ochrana památek a dynamika růstu, nové možností odkrývané technikou, konstrukcemi, materiály a téma architektury jako nositele významu a řádu - tato témata se promítají do hodnocení třiceti vybraných realizací

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten