S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Nad texty architektů a teoretiků z prvního desítiletí XXI. století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

texty deseti architektů rozdílně reagují na vývoj aktuální architektury v prvním desítiletí XXI. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten