Publikace

Současná evropská architektura pod kritériem "vytváření něčeho nového."

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Stavby jsou roztříděny do 5 geografických bloků, kriteriem výběru staveb je "unikátní a průkopnický projekt, česká architektura je zastoupena 12 realizacemi

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten