S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Současná evropská architektura pod kritériem "vytváření něčeho nového."

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Stavby jsou roztříděny do 5 geografických bloků, kriteriem výběru staveb je "unikátní a průkopnický projekt, česká architektura je zastoupena 12 realizacemi

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten