Publikace

Architekt Mirko Baum o architektuře a její cestě technickou civilizací

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architektura jako "konstruktivní vynález". Technická civilizace má svoji estetiku a tu je třeba respektovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten