Publikace

Mirko Baum čili o setrvání u zdrojů vynalézavosti

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Pro Mirko Bauma - německého architekta s kořeny v české kultuře je dialog o architektuře rozhovorem o stavu civilizace a kultury, o propojení techniky a umění. Polarizace romantického (avantgarda v architektuře) a klasického vnímání v moderní architektuře, opozice architekta a inženýra byla zdrojem řady selhání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten