Publikace

Architektura 60.let. "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Publikace je významným prvním syntetizujícím - dokumentačním i teoretickým - zachycením vývoje české architektury v letech 1958 - 1973 v dobových kontextech, mj. nástupu československé školy výstavnictví (Cubr a d.), ateliérového skla (Brychtová, Libenský, Roubíček a d.), malířství a sochařství (Chaba, John, Lhoták, Kolíbal, Kmentová, Medek, sestry Válovy a d.). Publikace zahrnuje teoretickou studii (s. 9-87), Komentovanou fotografickou dokumentaci (Chronologické tabulky k české architektuře 60. let 20. století, s.89- 453), Chronologické a synoptické tabulky (uvádějí architekturu do kontextu politiky, kultury, vědy a techniky, s.455 - 473 ), podrobný strukturovaný soupis Pramenů a literatury (s. 477-491), Jmenný rejstřík (s.493- 500) a Resumé (v angl. jazyce). Autoři zařazují českou architekturu do evropského kontextu 60. let, do příběhu přehodnocování moderny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten