Publikace

Reprezentace politiky v architektuře Třetí říše

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Reprezentace politiky v architektuře Třetí říše. Albert Speer - monumentalita v pojetí totalitního státu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten