S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Reprezentace politiky v architektuře Třetí říše

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Reprezentace politiky v architektuře Třetí říše. Albert Speer - monumentalita v pojetí totalitního státu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten