S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Velký ediční čin: Architektura ve věku rozdělené reprezentace

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Dalibor Veselý - nejvýznamnější český teoretik architektury; ontologický a kulturní základ moderní architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten