S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Národné shromažděnie bude služiť Národnému múzeu

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Národní shromáždění bude sloužit Národnímu muzeu, provedené úpravy odpovídají proměnám v typologii muzeí přelomu století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten