Publikace

Národné shromažděnie bude služiť Národnému múzeu

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Národní shromáždění bude sloužit Národnímu muzeu, provedené úpravy odpovídají proměnám v typologii muzeí přelomu století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten