Publikace

Eseje o nevolnosti v době pozdní a pozdější

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Autoři hodnotí 25 esejů českého filosofa V. Bělohradského ( působícího v italském Terstu) vydaných v publikaci "Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby" ( Praha, Slon 2007), vyzdvihují specifika jeho "argumentující konverzace"; poukazují na významné závěrečné dvě kapitoly (Bělohradský zde dává čtenáři nahlédnout do privátna své intelektuální laboratoře) pro poznání intelektuální cesty V. Bělohradského .

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten