S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Současná architektura v podání A.S.Vidielly

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Recenze hodnotí reprezentativní publikaci A.S. Vidielly, zejména zvolená kritéria výběru architektonických realizací, poukazuje na zastoupení malých zemí (Maďarska, Chorvatska) a na absenci českých architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten