Publikace

Autoři oceňují představenou šíři typologického spektra staveb a urbanistických řešení v publikaci A.S. Vidiella "Současná architektura (Praha, Slovart 2007), hodnotí zejména zvolená kritéria výběru architektonických realizací, poukazují na zastoupení malých zemí (Maďarska, Chorvatska) a na absenci českých architektů. Recenzenti srovnávají strukturu publikace s obdobnými knižními tituly.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten