Publikace

The Park. Praha-Chodov. Copijn-Terra-Floridus-CMA. Park jako krajina.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Recenze se zabývá mimořádnou krajinářskou realizací - The Bussines Technology Parkem v Praze na Chodově. Vzniklo tu komplexní "prostředí" - prostor mezi a uvnitř budov, průhledy, stíny a odlesky v nekonečné řadě proměn dne a noci. Volnost, proměnlivost a nikdy finálně nedokončená živost zeleně účinkuje jak na obyvatele, tak na ty, kteří zůstávají za strohými odhlučňujícími skleněnými fasádami a filtrem zeleně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten