Publikace

Reprezentativní titul o architektuře prvních let 21.století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

V obsáhlé recenzi publikace A.S. Vidiella "Současná architektura (Praha, Slovart 2007) a v dále rozšířené podobě pak na webových stránkách tohoto odborného periodika se hodnotí pojmové uchopení a koncept, v němž je představena "současná architektura"; kladem publikace je dokonalá vizuální informace v barvách, nezbytné údaje o realizaci včetně půdorysů, řezů a urbánních kontextů; publikace klade a napovídá odpověď na otázky: Kam směřuje současná architektura? Jakými prostředky a s jakým úspěchem naplňuje svoje aspirace?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten