Publikace

Poznámka ke vztahu technologií a umění na přelomu XX. a XXI. století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Studie deskriptivně zachycuje změny v technologiích a jejich promítnutí do civilizace a zejména kultury na přelomu XX. a XXI. století. Autorovým východiskem je Heideggerův koncept techniky a jeho interpretace. Dále je pozornost věnována fenoménům high-tech, simulace a virtuality, "kyberkultury".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten