Publikace

Architektura. Umění. Filosofie. Kulturně-civilizační vývoj V Evropě od antiky do počátku 19.století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Šest kapitol zahrnuje vývoj od starověkého Řecka po osvícenství s jeho projektem moderní doby.Těžištěm výkladu jsou změny v pojetí univerza a poměru člověka k němu, proměny sebepochopení člověka. Výklad směřuje od antického kosmu ke křesťanskému světu, dále k jeho sekularizaci, k významu prosazení galileovsko-karteziánské racionality. Mimořádně početná vyobrazení staveb vždy doprovází interpretace architektury jako petrifikovaných kulturních a civilizačních hodnot a aspirací. Druhé vydání bylo rozšířeno a byla doplněna rozsáhlá bibliografie pramenů a literatury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten