Publikace

Praha 2006: obchodní dům Máj, komerční zájmy vlastníka a...

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Obchodní dům Máj, komerční zájmy vlastníka a "věc architektury" ve společnosti masové spotřeby. Skrze pozoruhodný architektonický solitér jde o poměr společnosti k sobě samé, o vytváření široce pojatého diskurzu, do kterého vstupují další subjekty. Nikdo není vlastníkem nadřazené racionality, "konečného řešení" - ani ekonomický subjekt, ani expert, ani veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten