Publikace

Od architektury a stavitelství k plánování autonomních procesů, systémů a struktur

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Ateliér FLO│W na Fakultě architektury ČVUT v Praze je toho názoru, že digitálně navrhovaná architektura by měla být flexibilní, interaktivní a adaptabilní. Digitální revoluce spolu s vývojem pokročilých materiálů, principiálně změnily způsoby plánování, vedení a kontroly stavby. Prostřednictvím kreativního zapojení algoritmu architekta, designéra anebo studenta může vzniknout nekonečné množství podobných struktur a budov, které jsou geometrickým výsledkem předem určených dimenzionálních, referenčních a funkčních závislostí. Úlohou je spojit lidi a procesy do jednotného funkčního organizmu, který bude taky zaangažován do živé komunikace se svým prostředím. Digitálně řízená architektura usiluje o paradigmatický zvrat, od statických k interaktivním a adaptabilním strukturám a systémům úspory využívání materiálů aby zamezili exploataci přírodních zdrojů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten