Publikace

Postmoderna, Frank Gehry a tekonstruktivismus jako zpráva v stavu světa

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten