Publikace

Podkladová studie projektu: Atraktivní obec: Metodika plánování veřejných prostranství v digitálním věku

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D., Mgr. Tomáš Vácha

Podkladová studie o vztahu atraktivity prostoru a kvality života v kontextu nových technologií. Podkladová studie vymezuje a konceptualizuje základní oblasti a pojmy jako veřejná prostranství, vztah kvality života a veřejného prostranství, atraktivita prostoru, shrnuje současné technologické možnosti jakožto řešení specifických problémů obcí do 20 tisíc obyvatel, včetně definování vztahu a vlivu technologií na veřejné prostranství, shrnuje poznatky z terénního a online výzkumu ve 3 obcích Středočeského kraje (Buštěhrad, Mnichovice, Drahelčice), který se zaměřoval na vztah mezi atraktivitou veřejných prostranství a naplňováním potřeb obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten