S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architekti wroclawskiej Akademii Sztuki i Rzemiosla Artystycznego

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Historia architektów wroclawskiej Akademii Sztuki i Rzemiosla Artystycznego.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten