S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

First functionalist villas in Slovakia. Chapter of monographs on important villa buildings. Analysis of the objects, history, architectural design, construction and remodeling, owners stories.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten