Publikace

Tvůrce urbanismu Baťova Zlína. Dokumenty k osobnosti Františka Lydie Gahury.

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Tvůrce urbanismu Baťova Zlína. Dokumenty k osobnosti a životu Františka Lydie Gahury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten