Výzkumné projekty

Smršťující se města: změny v urbanistickém přístupu

V době, kdy většina českých a obecně západních měst populačně spíše stagnuje či klesá, je třeba se zabývat změnou našeho urbanistického přístupu k těmto sídlům. Práce si klade za cíl zmapovat fenomén smršťujících se měst v České republice a určit vhodnou metodologii jejich zkoumání, která může být použita pro následný výzkum.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.