Výzkumné projekty

Dokumentace, zhodnocení a možnosti adaptace okenních výplní v architektuře funkcionalismu v kontextu památkové péče

Cílem výzkumného projektu je zdokumentování nejčastěji používaných typů okenních výplní v moderní architektuře 1. poloviny 20. století v Československu a zhodnocení jejich tepelně technických parametrů. Součástí výzkumu je rovněž experimentální ověření možných úprav zlepšujících tyto vlastnosti tak, aby vyhovovaly požadavkům památkové péče na konkrétním příkladu. Projekt chce přispět k rozšíření teoretické základny, o níž se mohou opírat snahy o zachování historických oken staveb funkcionalismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.