Výzkumné projekty

MĚ100 - Ekonomika územního plánování

Již šestý ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování, na které se propojuje tématika plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, České zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, NHF a FF VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Letos plánujeme obnovit účast studentů z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu - vrcholného německého pracoviště v oblasti nemovitostí. Příspěvky budou prezentovány v angličtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních a českých expertů na dané téma (Prof. Dr. Tobias Just, GER, Nikos Karadimitriou, UK a doc. Vladimíra Šilhánková, AMBIS). Konference bude pořádána v součinnosti s Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzali záštitu IPR Praha, AÚUP ČR a Asociace pro rozvoj trhů nemovitostí. Spolupracující institucí je Česká národní banka. Konference bude vysílána současně stream přenosem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.