Výzkumné projekty

Mobilní dřevěný objekt řešený metodikou BIM

Výzkumný záměr pro SGS bude dílčí součástí projektu mobilního dřevěného objektu. Cílem jednoletého projektu bude architektonický návrh a konstrukční řešení mobilního objektu s možnými variantami. Hlavním konstrukčním prvkem budou dřevěné desky / panely na již homologovaném přívěsu, při jejímž návrhu budou využívány nástroje metody BIM. Tenhle proces bude podrobně zdokumentován a bude se porovnávat s tradičním CAD procesem se zaměřením na rozdíly při navrhování z masivních panelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.