Výzkumné projekty

Centrální archiv stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu

Stavební historické průzkumy (SHP) jsou základní odbornou dokumentací nemovitých kulturních památek. Projekt přímo navazuje na grant GA+ R103/97/0593, na jehož základě byl založen archiv SHP. Grant umožňuje zajistit jednak trvalé archivace, jednak zpřístupnit odborné veřejnosti produkce stavebně historických průzkumů, vypracovaných v souladu s metodikou stavebně historických průzkumů SÚPP AV.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.